Profil zadavatele

Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma Obec Obora
Právní forma 801
Ulice, č.p. / č.o. Obora 117
Obec Obora
PSČ 440 01
Kraj Ústecký
Stát CZ
00556360
Doručovací adresa
Kontaktní údaje zadavatele
Telefon +420 415676104
Fax +420 415676104
E-mail ou.obora@worldonline.cz
Adresa URL http://www.ouobora.cz
Adresa datové schránky i3vfr3
Adresa ověření zadavatele http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=00556360&jazyk=cz&xml=1