Uveřejnění ostatních dokumentů

dodatek ke smlouvě č.1
Vyvěšeno: 5. října 2018 11:42  
Vložil: Jana Čápová  
Rekonstrukce čp.26-dokončení
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Rekonstrukce čp.26 - dokončení
Vyvěšeno: 16. dubna 2018 10:57  
Vložil: Jana Čápová  
smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Místa pasivního odpočinku Obora 2017
Vyvěšeno: 16. dubna 2018 10:57  
Vložil: Jana Čápová  
smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo čp.26 - stavební úpravy nádvoří
Vyvěšeno: 21. června 2017 14:52  
Vložil: Jana Čápová  
Smlouva o dílo čp.26 - stavební úpravy nádvoří
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.10.2016 na akci Obora čp.26 - stavební úpravy stodoly,dílny,fasády,přípojky
Vyvěšeno: 3. března 2017 08:52  
Vložil: Jana Čápová  
Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.10.2016 na akci Obora čp.26 - stavební úpravy stodoly,dílny,fasády,přípojky
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Revitalice čp.26 Obora
Vyvěšeno: 6. února 2017 14:48  
Vložil: Jana Čápová  
Revitalice čp.26 Obora
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Obora čp.26-stavební úpravy stodoly,dílny,fasády,přípojky.
Vyvěšeno: 24. října 2016 10:59  
Vložil: Jana Čápová  
Obora čp.26-stavební úpravy stodoly,dílny,fasády,přípojky.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Úprava veřejného prostanství od čp.57 k čp.84
Vyvěšeno: 25. dubna 2016 08:20  
Vložil: Jana Čápová  
smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Úprava veřejného prostranství v lokalitě u zastávky a u obecního úřadu
Vyvěšeno: 25. dubna 2016 08:16  
Vložil: Jana Čápová  
smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Oprava havarijního stavu střechy stodoly u čp.26
Vyvěšeno: 27. ledna 2016 10:57  
Vložil: Jana Čápová  
Smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Chodník Obora-Černčice
Vyvěšeno: 10. července 2014 10:19  
Vložil: Jana Čápová  
Smlouva o dílo na stavební práce chodník Obora-Černčice.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah