Archiv zadávacích řízení

Tuchořice, pořízení CAS pro potřeby JSDHO
P20V00000001 Otevřené řízení
Vyvěšeno: 30. dubna 2020 10:07 Datum sejmutí: 29. května 2020 09:00
Vložil: Ladislav Kubiska Sejmuto a archivováno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace
Zadání obsahuje: 12 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah
Pořízení vybavení pro oddělený sběr BRKO
P18V00000001 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 14. května 2018 14:24 Datum sejmutí: 31. května 2018 14:30
Vložil: Ladislav Kubiska Sejmuto a archivováno
dodávka vybavení pro oddělený sběr BRKO v obci spočívající v traktorovém návěsu s hákovým nosičem kontejnerů, včetně velkoobjemových kontejnerů a štěpkovače
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Pořízení hasičské techniky pro JSDH Tuchořice
P16V00000001 Otevřené řízení
Vyvěšeno: 26. září 2016 08:56 Datum sejmutí: 18. listopadu 2016 10:00
Vložil: Ladislav Kubiska Sejmuto a archivováno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Tuchořice. Je požadováno vozidlo vybavené požárním čerpadlem, kategorie podvozku 3 "terénní", v provedení "VH" (speciální pro velkoobjemové hašení), hmotnostní třídy S. Realizace projektu povede ke zlepšení akceschopnosti a připravenosti JSDH Tuchořice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.
Zadání obsahuje: 16 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah