Archiv zadávacích řízení

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Tuchořice
P16V00000001 Otevřené řízení
Vyvěšeno: 26. září 2016 08:56 Datum sejmutí: 18. listopadu 2016 10:00
Vložil: Ladislav Kubiska Sejmuto a archivováno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Tuchořice. Je požadováno vozidlo vybavené požárním čerpadlem, kategorie podvozku 3 "terénní", v provedení "VH" (speciální pro velkoobjemové hašení), hmotnostní třídy S. Realizace projektu povede ke zlepšení akceschopnosti a připravenosti JSDH Tuchořice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.
Zadání obsahuje: 16 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah