Uveřejnění ostatních dokumentů

Obnova komunikací 1c a 2c v Nečemicích
Vyvěšeno: 4. května 2021 14:21  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - konečná cena.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Modernizace areálu ZŠ a MŠ Tuchořice
Vyvěšeno: 19. dubna 2021 07:04  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Dodávky vybavení multifunkční učebny ZŠ a MŠ Tuchořice
Vyvěšeno: 9. prosince 2020 14:18  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo - část 1 a část 2.
Zadání obsahuje: 2 x dokument Úplný obsah
Obnova komunikací 1c a 2c v Nečemicích
Vyvěšeno: 9. prosince 2020 14:06  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Obnova komunikací - Tuchořice 2019
Vyvěšeno: 9. ledna 2020 10:00  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Konečná cena stavby - 2.269.359,50.
Úplný obsah
Obnova komunikací - Tuchořice 2019
Vyvěšeno: 9. ledna 2020 09:54  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Nečemice veřejné osvětlení
Vyvěšeno: 30. října 2019 14:41  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Konečná cena zakázky byla dodržena - 1.016.400,-Kč.
Zadání obsahuje: 2 x dokument Úplný obsah
Obnova komunikací - Tuchořice 2019.
Vyvěšeno: 30. října 2019 14:37  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Nečemice - veřejné osvětlení
Vyvěšeno: 24. září 2019 13:49  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Tuchořice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Vyvěšeno: 16. května 2019 12:28  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Konečná cena byla dodržena - 1.021.625,-Kč.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Tuchořice- Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Vyvěšeno: 1. dubna 2019 08:24  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Kupní smlouva
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Obnova místních komunikací - etapa "D" - konečná cena
Vyvěšeno: 17. ledna 2019 10:38  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Konečná cena dle SOD byla dodržena = 1.439.900,- Kč včetně DPH.
Úplný obsah
Obnova místních komunikacví - etapa "D".
Vyvěšeno: 29. října 2018 07:38  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Stavební úpravy chodníku Třeskonice - konečná cena.
Vyvěšeno: 29. října 2018 07:36  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Konečná cena - 827.332,- Kč bez DPH, 1.001.072,- Kč s DPH.
Úplný obsah
Stavební úpravy chodníku Třeskonice
Vyvěšeno: 29. října 2018 07:32  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek smlouvy.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Stavební úpravy chodníku Třeskonice
Vyvěšeno: 23. července 2018 13:10  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Tuchořice - oprava fasády a vybavení kulturního domu
Vyvěšeno: 18. října 2016 12:35  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Obnova místních komunikací V Tuchořicích - etapa C
Vyvěšeno: 23. září 2016 07:36  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Tuchořice - oprava fasády a vybavení kulturního domu
Vyvěšeno: 10. srpna 2016 15:06  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy čp.100 v Tuchořicích - dodatek smlouvy
Vyvěšeno: 15. ledna 2016 12:28  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 123 v Tuchořicích
Vyvěšeno: 10. srpna 2015 14:51  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy čp.100 v Tuchořicích
Vyvěšeno: 20. července 2015 16:26  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Veřejná zakázka malého rozsahu - Smlouva o dílo na akci "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy čp.100 v Tuchořicích.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
Vyvěšeno: 25. září 2014 13:51  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Tuchořice - oprava obecního úřadu".
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 12. září 2014 08:23  
Vložil: Ladislav Kubiska  
"Obnova místních komunikací v Tuchořicích - etapa B"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Tuchořice-oprava budovy obecního úřadu
Vyvěšeno: 14. března 2014 10:50  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Smlouva o dílo.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 28. listopadu 2013 13:07  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Oprava opěrné zdi - p.p.č.15 v k.ú.Tuchořice, včetně úpravy koryta bezpečnostního přelivu z prostředního rybníka.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 28. listopadu 2013 13:05  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Úprava veřejného prostranství - chodník před hostincem - Nečemice.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 28. listopadu 2013 13:02  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Úprava veřejného prostranství před Kulturním domem v Tuchořicích.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 28. listopadu 2013 12:57  
Vložil: Ladislav Kubiska  
Úprava veřejného prostranství - komunikace pře bytovkami čp. 5 a 7 V Nečemicích.
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 30. srpna 2013 08:27  
Vložil: Ladislav Kubiska  
"Obnova místních komunikací v Tuchořicích - etapa A"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 24. července 2013 08:43  
Vložil: Ladislav Kubiska  
"Oprava střechy Základní školy Tuchořice"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 24. července 2013 08:32  
Vložil: Ladislav Kubiska  
"MŠ Tuchořice-úprava sociálního zařízení"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 23. července 2013 08:22  
Vložil: Ladislav Kubiska  
"Tuchořice - chodník ke škole" (Rekonstrukce chodníku na p.p.č. 1163 a výstavba chodníku na p.p.č. 1119/1)
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah