Archiv zadávacích řízení

Komunitní kompostárna
P20V00000001 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 10. března 2020 16:30 Datum sejmutí: 10. března 2021 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro komunitní kompostárnu obce Zbrašín – „Komunitní kompostárna Zbrašín“.
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Realizace stavby – Sběrný dvůr odpadů Zbrašín – stavba 1
P20V00000005 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 22. dubna 2020 20:57 Datum sejmutí: 4. května 2020 14:30
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou sběrného dvora odpadů v obci Zbrašín – stavba 1. Stavba 1 je tvořena několika objekty a to: - SO 04 Zastřešená kontejnerová stání - SO 05 Zastřešené sběrné místo - SO 10 Vybavení sběrného dvora - SO 11 Plocha pro sypký materiál Přesný rozsah prací ke stavbě Realizace stavby – Sběrný dvůr odpadů Zbrašín – stav-ba 1 stanoven výkazem výměrem (jinak také soupis prací), který je součástí ...
Zadání obsahuje: 6 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Sběrový dvůr odpadů Zbrašín – stavba 2
P20V00000006 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 22. dubna 2020 21:25 Datum sejmutí: 4. května 2020 14:30
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou sběrného dvora odpadů v obci Zbrašín – stavba 2. Stavba 2 je tvořena několika objekty a to: - SO 01 Terénní úpravy - SO 02 Příjezdová komunikace - SO 03 Manipulační plocha - SO 07 Oplocení, konečné terénní a sadové úpravy - SO 08 Dešťová kanalizace - S0 09 Vodovod – areálový rozvod - SO 10 Vybavení sběrného dvora Přesný rozsah prací ke stavbě Sběrový dvůr odpadů Zbrašín – stavba 2 je ...
Zadání obsahuje: 6 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Oprava povrchu komunikací v Hořanech
P20V00000004 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 9. dubna 2020 13:57 Datum sejmutí: 22. dubna 2020 14:30
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na stavbu „Oprava povrchu komunikací v Hořanech“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Staveniště je veřejně přístupné, tudíž neproběhne prohlídka stavebního objektu. Jedná se o obnovu místních komunikací v místní části Hořany. Místní komunikace se nachází v centru obce. Stávající živiční povrch se odfrézuje v tl. 50 mm. Plochy se vyspraví a vyrovnají do profilu asf. Betonu ACO v tl. 50 ...
Zadání obsahuje: 9 x dokument, 5 x dodatek Úplný obsah
Realizace stavby – Sběrný dvůr odpadů Zbrašín – stavba 1
P20V00000002 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 18. března 2020 18:47 Datum sejmutí: 8. dubna 2020 14:30
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou sběrného dvora odpadů v obci Zbrašín – stavba 1. Stavba 1 je tvořena několika objekty a to: - SO 04 Zastřešená kontejnerová stání - SO 05 Zastřešené sběrné místo - SO 10 Vybavení sběrného dvora - SO 11 Plocha pro sypký materiál Přesný rozsah prací ke stavbě Realizace stavby – Sběrný dvůr odpadů Zbrašín – stav-ba 1 stanoven výkazem výměrem (jinak také soupis prací), který je součástí ...
Zadání obsahuje: 9 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah
Sběrový dvůr odpadů Zbrašín – stavba 2
P20V00000003 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 19. března 2020 11:11 Datum sejmutí: 8. dubna 2020 14:30
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou sběrného dvora odpadů v obci Zbrašín – stavba 2. Stavba 2 je tvořena několika objekty a to: - SO 01 Terénní úpravy - SO 02 Příjezdová komunikace - SO 03 Manipulační plocha - SO 07 Oplocení, konečné terénní a sadové úpravy - SO 08 Dešťová kanalizace - S0 09 Vodovod – areálový rozvod - SO 10 Vybavení sběrného dvora Přesný rozsah prací ke stavbě Sběrový dvůr odpadů Zbrašín – stavba 2 je ...
Zadání obsahuje: 10 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah
Chodník Zbrašín u autobusové zastávky
P19V00000001 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 3. října 2019 09:07 Datum sejmutí: 31. prosince 2019 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem veřejné zakázky „Chodník Zbrašín u autobusové zastávky “ je oprava části chodníku podél komunikace III. třídy č. 22937 v k.ú. Zbrašín. Jedná se o neinvestici. Plocha řešeného chodníku včetně vjezdů bude cca 250m2. Komunikace III/22937 je vedena intravilánem obce Zbrašín. Na tuto zdejší komunikace je napojena řada místních komunikací. Řešený chodník vede podél autobusových zastávek v obou směrech, které využívají obyvatelé i návštěvníci ...
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Obnova kaple na zbrašínské návsi
P19V00000002 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 3. října 2019 09:17 Datum sejmutí: 31. prosince 2019 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Předmětem veřejné zakázky „Obnova kaple na zbrašínské návsi“ je obnova kaple na zbrašínské návsi, na pozemku p. č. st. 38, k. ú. Zbrašín. Jedná se o obnovu povrchu fasády a vnitřních omítek, dveřní výplně, okapového a přístupového chodníčku, výměny pálené střešní krytiny, opravě dřevěné konstrukce věžičky, včetně nového oplechování a repliky vrcholícího kříže.
Zadání obsahuje: 3 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Oprava chodníku Senkov
P18V00000007 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 10. září 2018 09:00 Datum sejmutí: 15. listopadu 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Oprava chodníku Senkov - POV 2018
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Oprava místní komunikace na p.p.č.697/1 v obci Zbrašín
P18V00000005 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 25. července 2018 08:49 Datum sejmutí: 31. října 2018 08:46
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Oprava místní komunikace na p.p.č.697/1 v obci Zbrašín
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Oprava místních chodníků na p.p.č.394/1, 376/1, 77/3 v k.ú. Senkov
P18V00000006 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 30. července 2018 12:52 Datum sejmutí: 31. října 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Oprava místních chodníků na p.p.č.394/1, 376/1, 77/3 v k.ú. Senkov
Zadání obsahuje: 2 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Rekonstrukce kaple Hořany
P18V00000003 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 25. dubna 2018 11:52 Datum sejmutí: 30. září 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Rekonstrukce kaple Hořany
Zadání obsahuje: 3 x dokument, 3 x dodatek Úplný obsah
Dětské hřiště
P18V00000001 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 25. dubna 2018 11:34 Datum sejmutí: 30. června 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
stavební práce na dětské hřiště v územní části Senkov.
Zadání obsahuje: 1 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Vodní nádrž Zbrašín - rekonstrukce
P18V00000002 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 25. dubna 2018 11:50 Datum sejmutí: 30. června 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Vodní nádrž Zbrašín - rekonstrukce
Zadání obsahuje: 1 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zbrašín, v místní části Senkov
P18V00000004 Zakázka malého rozsahu
Vyvěšeno: 25. dubna 2018 12:08 Datum sejmutí: 31. května 2018 00:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zbrašín, v místní části Senkov
Zadání obsahuje: 1 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Dodávka komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v Obci Zbrašín 4. kolo VŘ
P13V00000004 Zjednodušené podlimitní řízení
Vyvěšeno: 2. prosince 2013 08:55 Datum sejmutí: 18. prosince 2013 10:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona Obec Zbrašín, Zbrašín 23, 440 01, IČ: 00556491, zastoupený Radkem Čečetkou, starostou, si vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na dodávku komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín a okolí v souvislosti s projektem spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP): „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci ...
Zadání obsahuje: 13 x dokument, 4 x dodatek Úplný obsah
Dodávka komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín - 3 kolo
P13V00000003 Zjednodušené podlimitní řízení
Vyvěšeno: 20. září 2013 08:57 Datum sejmutí: 11. října 2013 10:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona Obec Zbrašín, Zbrašín 23, 440 01, IČ: 00556491, zastoupený Radkem Čečetkou, starostou, si vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na dodávku komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín a okolí v souvislosti s projektem spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP): „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci ...
Zadání obsahuje: 9 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Dodávka komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín
P13V00000002 Zjednodušené podlimitní řízení
Vyvěšeno: 9. srpna 2013 09:08 Datum sejmutí: 26. srpna 2013 10:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona Obec Zbrašín, Zbrašín 23, 440 01, IČ: 00556491, zastoupený Radkem Čečetkou, starostou, si vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na dodávku komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín a okolí v souvislosti s projektem spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP): „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci ...
Zadání obsahuje: 9 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah
Dodávka komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín
P13V00000001 Zjednodušené podlimitní řízení
Vyvěšeno: 4. července 2013 11:50 Datum sejmutí: 22. července 2013 12:00
Vložil: Lenka Červíčková Sejmuto a archivováno
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona Obec Zbrašín, Zbrašín 23, 440 01, IČ: 00556491, zastoupený Radkem Čečetkou, starostou, si vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na dodávku komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Zbrašín a okolí v souvislosti s projektem spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP): „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci ...
Zadání obsahuje: 10 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah