Uveřejnění ostatních dokumentů

Smlouva o dílo TRDesign s.r.o.
Vyvěšeno: 4. dubna 2018 11:53  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo TRDesign s.r.o. na "Výstavba a rekonstrukce chodníku podél silnice III. Třídy Zbrašín-Hořany"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo "Rekonstrukce kaple Hořany - krov a nadezdívka"
Vyvěšeno: 26. března 2018 14:19  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo "Rekonstrukce kaple Hořany - krov a nadezdívka"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/2017 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zbrašín, místní části Senkov
Vyvěšeno: 29. prosince 2017 09:11  
Vložil: Lenka Červíčková  
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/2017 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zbrašín, místní části Senkov
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo 03/17 Rekonstrukce kaple Hořany
Vyvěšeno: 27. listopadu 2017 09:30  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo 03/17 - Rekonstrukce kaple Hořany
Zadání obsahuje: 2 x dokument Úplný obsah
smlouva o dílo
Vyvěšeno: 2. října 2017 09:28  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo na stavbu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zbrašín, v místní části Senkov" Smlouva č. 1/2017
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Smlouva o dílo
Vyvěšeno: 2. října 2017 09:24  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo na stavbu "Vodní nádrž Zbrašín - rekonstrukce". č. smlouvy 2/2017
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
"Dětské hřiště Senkov"
Vyvěšeno: 23. srpna 2017 08:16  
Vložil: Lenka Červíčková  
Smlouva o dílo - zhotovení díla "Dětské hřiště Senkov"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah
Rekonstrukce márnice Senkovského a Hořanského hřbitova
Vyvěšeno: 8. prosince 2014 19:19  
Vložil: Lenka Červíčková  
Předmětem této smlouvy je zhotovení díla "Rekonstrukce márnice Senkovského a Hořanského hřbitova"
Zadání obsahuje: 1 x dokument Úplný obsah