Provozovatel

Identifikační údaje provozovatele
Obchodní firma Tomáš Vlček
Právní forma 101
Ulice, č.p. / č.o. Želevice 218
Obec Želevice
PSČ 440 01
Kraj Ústecký
Stát CZ
72571888
Kontaktní údaje provozovatele