Aktivní zadávací řízení

Hasičská zbrojnice Domoušice
P19V00000001 Zjednodušené podlimitní řízení
Vyvěšeno: 11. listopadu 2019 12:56 Datum sejmutí: 11. prosince 2019 15:00
Vložil: Zdeněk Kutner Zbývá: (1576072800000)
Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.
Zadání obsahuje: 8 x dokument, 1 x dodatek Úplný obsah